Lễ Khai giảng năm học 2019-2020


CHUYÊN ĐỀ: AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2019 - 2020


CHUYÊN ĐỀ:AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM HỌC 2019-2020


HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2020-2021


HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2020-2021


HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2020-2021


Lễ khai giảng và đón nhận giấy chứng nhận chất lượng giáo dục năm học 2018-2019


Thao giảng và Hội thi trải nghiệm sáng tạo STEM


Đêm hội trăng rằm - Trường Nguyễn Thị Thập đạt giải 3 cấp Quận


88